[object Object] flag

Stowarzyszenie

Klub Dragon's Den Fight Club przy ul. Wspólna Droga 22 działa w formie stowarzyszenia zarejestrowanego w ewidencji prezydenta m.St. Warszawy pod nr 447.

Adres stowarzyszenia: ul. Stokłosy 1 lok. 99; 02-787 Warszawa NIP: 951 251 54 91 REGON: 388 796679 Numer konta mBank: 11 1140 2004 0000 3102 8132 4172

Zarząd:

 • Krzysztof Łukaszewicz, prezes
 • Paweł Steczkowski, członek zarządu
 • Karolina Bekker-Łukaszewicz, członek zarządu

Komisja rewizyjna:

 • Krzysztof Olszewski, przewodniczący
 • Adam Skorupski, członek
 • Krzysztof Gąska, członek

Klub jest afiliowany z Dragon's Den / Ze Radiola Poland.

Cele statutowe klubu:

Celem Klubu jest upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, a w tym:

 1. doskonalenie uzdolnień sportowych i sprawności fizycznej członków Klubu.
 2. prowadzenie szkolenia sportowego.
 3. zapewnianie członkom Klubu możliwości uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym.
 4. organizowanie współzawodnictwa sportowego.
 5. uczestnictwo w imprezach sportowych.
 6. organizowanie różnych form aktywności fizycznej.
 7. angażowanie członków Klubu do uprawiania różnych form aktywności fizycznej.
 8. dbałość o prawidłowy rozwój psychofizyczny członków Klubu.
 9. popularyzacja zasad sportowej rywalizacji.

Copyright © Dragon's Den Fight Club 2021

Stowarzyszenie

Klauzula RODO